Balkansko udruženje za političke nauke

Balkansko udruženje za političke nauke (Balkan Political Science Association, BPSA) je neprofitna međunarodna naučna organizacija nacionalnih udruženja, srodnih organizacija i autora iz zemalja Jugoistočne Evrope.

Ciljevi Balkanskog udruženja su:

  • da promoviše i ustali veze između nacionalnih udruženja za političke nauke i da doprinese širenju njihove saradnje
  • da podstakne umrežavanje autora iz političkih nauka, međunarodnih odnosa, evropskih i balkanskih studija iz balkanskih zemalja
  • da unapredi regionalnu i međunarodnu vidljivost političkih nauka u Jugoistočnoj Evropi.

Balkansko udruženje za političke nauke je osnovano na Saboru politikologa 2015. godine uz učešće većine predstavnika nacionalnih udruženja iz regiona. Do sada su se Udruženju priključila udruženja za političke nauke iz Bosne i Hercegovine, Bugarske, Makedonije, Slovenije, Srbije, Hrvatske, Crne Gore kao i Savet za međunarodne odnose iz Turske. Nadamo se da će nam se uskoro pridružiti i udruženja iz preostalih država našeg regiona.

Milan Podunavac, prethodni predsednik Udruženja za političke nauke Srbije, izabran je za prvog predsednika Balkanskog udruženja.

Balkansko udruženje je učestvovalo na Saboru politikologa u septembru 2016. godine kao suorganizator okruglog stola pod nazivom The rise of illiberalism and far right extremism (Uspon iliberalizma i desnog ekstremizma). Milan Podunavac, predsednik BPSA, i Ana Krasteva, sa Novog bugarskog univerziteta, imali su uvodna izlaganja, a Nenad Marković ispred Makedonskog udruženja za političke nauke, Milada Ana Vahudova, sa Univerzita u Severnoj Karolini Čapel Hil i Džejms Doson sa Univerziteta u Londonu su izneli svoje viđenje ovog problema. Okrugli sto održan je na kraju prvog dana Sabora politikologa, 24. septembra.

Pre svog izlaganja, predsednik Balkanskog udruženja, Milan Podunavac, pozvao je učesnike da održe minut ćutanja u čast profesora Dimitra Mirčeva, nedavno preminulog predsednika Makedonskog udruženja za političke nauke. Nenad Marković ispred Makedonskog udruženja za političke nauke upoznao je prisutne o životu i delu profesora Mirčeva, koji je prisustvovao osnivanju Balkanskog udruženja.

BHA logoU decembru 2018. godine je udruženje sklopilo sporazum o saradnji sa Balkanskim udruženjem za istoriju (Balkan History Association) sa sedištem u Rumuniji u cilju produbljivanja razumevanja istorijskih, kulturnih, političkih, ekonomskih i društvenih pitanja o Balkanu, olakšavanja formiranja zajednice akademaca koji se specijalizuju u istraživanju regiona, kao i radi anagažovanja u formiranju i profesionalnom razvoju mlađih kolega, i najzad, da se oformi platforma za saradnju između istraživača i šire publike, osmišljena da olakša bolje razumevanje i saradnju među državama u regionu.

Organi Balkanskog udruženja

  • Odbor (članovi su predsednici nacionalnih udruženja-članica)
  • Predsednica: prof. Cirila Toplak
  • Sekretar: Biljana Đorđević.

Kontakt

Balkansko udruženje za političke nauke
E-pošta: Cirila.Toplak@fdv.uni-lj.si
biljana.djordjevic@fpn.bg.ac.rs