23-24. septembar 2017. godine, Beograd

 

Snažni autoritarni trendovi su zapljusnuli kontinent poslednjih nekoliko godina. Populisti i krajnja desnica danas rutinski postavljaju pitanja na dnevni red u „starim“ i „novim“ demokratijama u Evropi, a u nekima su blizu vlasti, podržani nezadovoljstvom građana ekonomskom, migrantskom i bezbednosnom krizom. U postkomunističkim zemljama, novi autoritarci postepeno postaju dominantna politička snaga. Hegemono gledište s kraja Hladnog rata prema kojem su liberalne i demokratske ideje i ustanove jedine legitimne – koje je dugo slabilo autoritarne vladare i jačalo demokratske snage – uglavnom je nestalo s globalne scene.

Novi autoritarci u evropskim demokratijama već su uzdrmali slobodu štampe i oslabili različita ograničenja izvršnoj vlasti, uključujući parlamente, sudove, antikorupcijska tela, centralne banke i različite regulatorne agencije. U nekima od ovih država, naročito na Balkanu, izbori više nisu slobodni i pošteni. Mada su ovi režimi i dalje kompetitivni, ovo obeležje se sada ispoljava u obliku koji odgovara mešovitim – a ne demokratskim – režimima. Iako koherentna alternativna autoritarna ideologija još uvek ne postoji, novi autoritarci efektivno koriste populističke teme da umanje i podriju napredak u demokratskom i ekonomskom razvoju iz dvehiljaditih. U drugim delovima regiona, „kompetitivni šovinizam“ i ugrožavanje manjinskih prava ponovo su na političkoj sceni. U svim državama, klijentelizam i korupcija, koje su ranije demokratske vlasti tolerisale, sada se koriste kao bitna oruđa političke kontrole i hvataju duboke korene u društvu.

Na godišnjoj međunarodnoj konferenciji Udruženja „Urušavanje ili slom demokratije“, održanoj 24. i 25. septembra 2016, učestvovao je 51 autor iz 16 zemalja.

Članovi Udruženja su, sa lokalnim partnerima, promovisali sadržaj Sabora politikologa na tribinama u Novom Sadu i Kragujevcu krajem prošle i početkom ove godine.
Balkansko udruženje za političke nauke (Balkan Political Science Association, BPSA) je neprofitna međunarodna naučna organizacija nacionalnih udruženja, srodnih organizacija i autora iz zemalja Jugoistočne Evrope.