Ustavi su smatrani ključnim obeležjem demokratizacije i upravljanja sukobima poslednjih decenija. Usled toga, odgovarajuća literatura iz normativne političke teorije, ustavnog prava, uporedne politike i studija demokratizacije značajno se proširila. Ipak, globalna demokratska recesija, koja je zahvatila stare i nove demokratije poslednjih godina, otvorila je raspravu o ulozi konstitucionalizma i ustavnog dizajna u novom miljeu.

Udruženje za političke nauke Srbije posvetilo je ovogodišnji Sabor politikologa, godišnju međunarodnu konferenciju Udruženja, ovoj temi i pozvalo autore koji se bave konstitucionalizmom, ustavnim dizajnom, demokratijom, demokratizacijom i srodnim oblastima da govore o njenim različitim aspektima. Više od 60 autora – iz Srbije, više balkanskih zemalja, Zapadne i Istočne Evrope, Rusije i drugih regiona izložiće saopštenja o ovoj temi iz različitih teorijskih i metodoloških perspektiva u političkim i društvenim naukama.

Sabor politikologa će se održati 22-23. septembra na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Ulaz je slobodan.

Program Sabora politikologa
Knjiga sažetaka

Sabor politikologa održan je 23. i 24. septembra 2017. godine na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Program konferencije je organizovan paralelno na srpskom i engleskom jeziku. Ukupno je organizovano 15 panela, 9 na srpskom i 6 na engleskom jeziku, i dva okrugla stola, jedan na engleskom i drugi na srpskom jeziku.
Članovi Udruženja su, sa lokalnim partnerima, promovisali sadržaj Sabora politikologa na tribinama u Kragujevcu, Zrenjaninu, Zaječaru, Užicu i Vrbasu krajem prošle godine.
Balkansko udruženje za političke nauke (Balkan Political Science Association, BPSA) je neprofitna međunarodna naučna organizacija nacionalnih udruženja, srodnih organizacija i autora iz zemalja Jugoistočne Evrope.