Godišnja međunarodna konferencija Udruženja političkih nauka Srbije
26. i 27. septembra 2020, Beograd, Fakultet političkih nauka

Pandemija korona virusa donela je promene u skoro svim oblastima društvenog delanja - ličnom, porodičnom, kulturnom, poslovnom, zdravstvenom, medijskom, političkom i međunarodnom. Posledice su za sada štetne. Da li će štetne posledice pandemije pobediti čovečanstvo ili će proizvesti neophodne promene da bi se nadolazeće ekološke i socijalne krize predupredile? 

U kojoj meri su ograničenja bila legitimna i  proporcionalna ciljevima borbe sa pandemijom? Da li će režim zaštite ljudskih prava pretrpeti trajne posledice? Pandemija je ponovo otvorila pitanja ekonomske i socijalne pravde, kao i pitanje države blagostanja. Možemo li očekivati jačanje ideja univerzalnog bazičnog dohotka i unievrzalnog zdravstvenog osiguranja?

Sabor politikologa održan je 28. i 29. septembra 2019. godine na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Program konferencije je organizovan paralelno na srpskom i engleskom jeziku. Ukupno je organizovano 14 panela, 7 na srpskom i 8 na engleskom jeziku, jedan okrugi sto (tradicionalni okrugli sto Balkanskog udruženja za političke nauke) na engleskom jeziku i predstavljanje knjige The Presidentialisation of Political Parties in the Western Balkans.

Udruženje je u 2018. godini sa lokalnim partnerima u Nišu i Zaječaru organizovalo dve tribine pod nazivom „Konstitucionalizam i ustavni dizajn u demokratskoj recesiji”.
Članovi Udruženja su, sa lokalnim partnerima, promovisali sadržaj Sabora politikologa na tribinama u Kragujevcu, Zrenjaninu, Zaječaru, Užicu i Vrbasu krajem prošle godine.