Udruženje je u 2018. godini sa lokalnim partnerima u Nišu i Zaječaru organizovalo dve tribine pod nazivom „Konstitucionalizam i ustavni dizajn u demokratskoj recesiji”.
Sabor politikologa održan je 22. i 23. septembra 2018. godine na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Program konferencije je organizovan paralelno na srpskom i engleskom jeziku. Ukupno je organizovano 15 panela, 8 na srpskom i 7 na engleskom jeziku, i jedan okrugi sto (tradicionalni okrugli sto Balkanskog udruženja za političke nauke) na engleskom jeziku.
Sabor politikologa održan je 23. i 24. septembra 2017. godine na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Program konferencije je organizovan paralelno na srpskom i engleskom jeziku. Ukupno je organizovano 15 panela, 9 na srpskom i 6 na engleskom jeziku, i dva okrugla stola, jedan na engleskom i drugi na srpskom jeziku.