baner

U poslednjoj deceniji, rasplamsavaju se stari i izbijaju novi sukobi u evropskim državama. Sporovi oko ekonomske i socijalne politike izviru iz sve dubljih socijalnih i ekonomskih nejednakosti i dramatičnih posledica globalne finansijske krize. Sukobi oko etničkog i nacionalnog identiteta i nacionalnog samoopredeljenja, koji počivaju na nasleđu sukoba i/ili nasilja, obnavljaju se usled erozije manjinskih prava, izbegličke krize i šire nestabilnosti na međunarodnoj sceni i u pojedinim regionima. Kriza političkog predstavljanja i politička nestabilnost podstakli su uspon populizma širom kontinenta ali, u mnogim slučajevima, i nedemokratske trendove, kao što su urušavanje medijskih sloboda, političkog takmičenja i vladavine prava. S druge strane, mnoge grupe zahtevaju reforme demokratskih procedura i alternativne modele odlučivanja radi masovnijeg učešća građana u političkom životu, pravednije raspodele i veće epistemološke i ekološke odgovornosti.

Udruženje je u 2018. godini sa lokalnim partnerima u Nišu i Zaječaru organizovalo dve tribine pod nazivom „Konstitucionalizam i ustavni dizajn u demokratskoj recesiji”.
Sabor politikologa održan je 22. i 23. septembra 2018. godine na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Program konferencije je organizovan paralelno na srpskom i engleskom jeziku. Ukupno je organizovano 15 panela, 8 na srpskom i 7 na engleskom jeziku, i jedan okrugi sto (tradicionalni okrugli sto Balkanskog udruženja za političke nauke) na engleskom jeziku.
Članovi Udruženja su, sa lokalnim partnerima, promovisali sadržaj Sabora politikologa na tribinama u Kragujevcu, Zrenjaninu, Zaječaru, Užicu i Vrbasu krajem prošle godine.