Sabor politikologa održan je 23. i 24. septembra 2017. godine na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Program konferencije je organizovan paralelno na srpskom i engleskom jeziku. Ukupno je organizovano 15 panela, 9 na srpskom i 6 na engleskom jeziku, i dva okrugla stola, jedan na engleskom i drugi na srpskom jeziku.
Članovi Udruženja su, sa lokalnim partnerima, promovisali sadržaj Sabora politikologa na tribinama u Kragujevcu, Zrenjaninu, Zaječaru, Užicu i Vrbasu krajem prošle godine.
Balkansko udruženje za političke nauke (Balkan Political Science Association, BPSA) je neprofitna međunarodna naučna organizacija nacionalnih udruženja, srodnih organizacija i autora iz zemalja Jugoistočne Evrope.