O udruženju

Udruženje za političke nauke Srbije (UPNS) je nezavisno, nevladino i neprofitno udruženje čiji su glavni ciljevi:

 • podsticanje i razvijanje naučnog i stručnog rada u području političkih nauka,
 • promocija političkih nauka kao zasebne discipline unutar društvenih nauka,
 • popularizacija politikoloških znanja te njihovo širenje i primena u obrazovanju, političkoj delatnosti, novinarstvu i javnosti uopšte,
 • podsticanje i organizovanje naučnoistraživačkog rada na području političkih nauka,
 • utvrđivanje i unapređivanje stručnih i naučnih standarda i profesionalne etike u delovanju diplomiranih politikologa,
 • podsticanje razvoja nastave i drugih oblika obrazovanja iz područja političkih nauka,
 • uspostavljanje i unapređivanje profesionalne komunikacije među politikolozima, naučnicima i istraživačima politikoloških struka,
 • uspostavljanje saradnje i razmena znanja i iskustava sa drugim srodnim udruženjima u zemlji i svetu.

Sabor politikologa, redovna godišnja konferencija UPNS, okuplja politikologe iz zemlje, drugih balkanskih zemalja i istaknute autore iz drugih regiona, naročito iz bivših socijalističkih država, Zapadne Evrope i Severne Amerike.

Udruženje za političke nauke Srbije je kolektivni član Međunarodnog udruženja za političke nauke (International Political Science Association, IPSA), Evropske konfederacije udruženja za političke nauke (European Confederation of Political Science Associations, ECPSA) i Balkanskog udruženja za političke nauke (Balkan Political Science Association, BPSA).

Organi Udruženja

 • Skupština
 • Predsedništvo. Članovi: Dušan Pavlović, Slaviša Orlović, Nebojša Vladisavljević, Aleksandra Krstić, Biljana Đorđević.
 • Nadzorni odbor. Članovi: Jelena Lončar i Bojan Vranić.
 • Predsednik UPNS: Dušan Pavlović