Sabor politikologa „Demokratski otpori normalizaciji autoritarizma u Evropi“ (2017)

Na konferenciji su učestvovali istraživači i predavači iz oblasti političkih i društvenih nauka iz Srbije i šireg regiona, uključujući i predstavnike i članove udruženja za političke nauke (Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Bugarska, Grčka, Mađarska i Turska), kao i pojedini autori iz Zapadne Evrope (Velika Britanija, Nemačka, Danska i Švedska), Istočne Evrope (Poljska i Rusija) i Severne Amerike. Ukupan broj izlagača i moderatora je 66 (43 domaćih i 23 inostranih).

Dragan Simić, dekan Fakulteta političkih nauka, otvorio je skup i pozdravio je učesnike i poželevši im dobrodošlicu. Tradicionalno su pored dekana, skup otvorili i Milan Podunavac, ispred Balkanskog udruženja za političke nauke, i Nebojša Vladisavljević, predsednik UPNS, koji se zahvalio prisutnima iz zemlje i inostranstva na učešću na Saboru, kao i sponzorima na višegodišnjoj podršci aktivnostima Udruženja.

Program konferencije je organizovan paralelno na srpskom i engleskom jeziku. Ukupno je organizovano 15 panela, 9 na srpskom i 6 na engleskom jeziku, i dva okrugla stola, jedan na engleskom i drugi na srpskom jeziku. Sabor politikologa održan je 23. i 24. septembra 2017. godine na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.

Paneli:

 • Slabosti liberalnog shvatanja demokratije
 • Institucije, autoritarizam i demokratija
 • External influences and internal responses in new and old democracies 
 • Obstacles to horizontal accountability in new democracies 
 • Uticaj verskih i nacionalnih identiteta i institucija na demokratizaciju 
 • Alternativne artikulacije demokratije 
 • Nekonvencionalni otpori autoritarizmu 
 • Međunarodni kontekst i demokratija 
 • Electoral research in the Balkans – Political processes and attitudes 
 • Contentious politics in democratisation 
 • Kriza socijalne države 
 • Populizam i demokratija 
 • The key motivations underlying Vote Choice: Cross-national insights from 
 • The Comparative Study of Electoral Systems (CSES) project
 • Popular resistance and its limits 
 • Uzroci autoritarnih tendencija u Srbiji 
 • Održana su i dva okrugla stola: okrugli sto Balkanskog udruženja za političke nauke i okrugli sto povodom obeležavanja 30 godina od izdavanja knjige “Obnova utopijskih energija” koju je uredio Vukašin Pavlović.
 • The Balkan Political Science Association (BPSA) Round Table: Statocracy or Democracy: The Balkan Perspective
 • Okrugli sto: „Obnova utopijskih energija“ – tri decenije posle

Đorđe Pavićević je najavio Sabor politikologa i raspravu o nedemokratskim trendovima na televiziji N1 zajedno sa Tončijem Kursarom sa Fakulteta političkih znanosti iz Zagreba (“Populizam nadire, ulice postale mesto političke borbe”, http://rs.n1info.com/a330190/Vesti/Vesti/Pavicevic-i-Kursar-o-populizmu.html). Snimak emisije “Pavićević i Kursar o autokratiji i populizmu”: https://www.youtube.com/watch?v=TbiKJsiz4AY).

Organizacioni odbor Sabora politikologa: Milada Vahudova (University of North Carolina, Chappell Hill), Ana Krasteva (Novi bugarski univerzitet, Sofija), Cirila Toplak (Fakultet za društvene nauke, Ljubljana), Dejan Jović (Fakultet političkih znanosti, Zagreb), Asim Mujkić (Fakultet političkih nauka, Sarajevo), Keići Kubo (Waseda University, Tokio), Miodrag Jovanović (Pravni fakultet, Beograd), Radmila Nakarada, Snježana Milivojević, Jovan Teokarević, Đorđe Pavićević i Dušan Spasojević (Fakultet političkih nauka, Beograd).