Međunarodna saradnja

Udruženje za političke nauke Srbije sarađuje sa relevantnim udruženjima iz drugih država i član je međunarodnih i regionalnih udruženja političkih nauka, uključujući Međunarodno udruženje za političke nauke (International Political Science Association – IPSA), Evropsku konfederaciju udruženja za političke nauke (European Confederation of Political Science Associations – ECPSA) i Balkansko udruženje za političke nauke (Balkan Political Science Association – BPSA). Redovna saradnja uključuje učešće predstavnika našeg Udruženja na redovnim konferencijama ovih međunarodnih udruženja.

Kada je reč o bilateralnoj saradnji, Udruženje održava redovnu saradnju sa relevantnim udruženjima iz regiona, kao što su udruženja za političke nauke iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Bugarske.