Sabor politikologa „Ustavi u vremenu krize: postjugoslovenska perspektiva” (2014)

Sabor politikologa, tradicionalna naučna konferencija koja se održava na Fakultetu političkih nauka, ove godine je pored gostiju iz regiona: Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Makedonije i Crne Gore okupio i stručnjake iz Sjedinjenih Američkih Država i Švajcarske. Skup su otvorili prof. dr Ilija Vujačić, dekan i prof. dr Milan Podunavac, predsednik Udruženja za političke nauke Srbije.

Program Sabora politikologa 2014

„Izuzetno mi je drago što na ovom skupu učestvuje više od trideset kolega politikologa. Personalne veze koje su se razvijale među nama dobile su institucionalnu formu kroz razmenu studenata i nastavnika, zahvaljujući časopisu ‘Političke perspektive’ i naučnim konferencijama kao što je ova. Na taj način naša saradnja se sve više umrežava, uvećava i produbljuje, na veliko zadovoljstvo sviju nas. Sabor politikologa je ozbiljan skup koji se bavi temama aktuelnim za politikologe i problemima koji su zajednički svima nama iz regiona. A ko može da nas bolje analizira, nego što možemo sami sebe”, smatra dekan Vujačić.

Prof. dr Milan Podunavac predstavlja spiritus movens ove naučne konferencije. On je istakao da je ponosan na činjenicu da se Sabor politikologa iz godine u godinu održava na Fakultetu. „U naredna dva dana razgovaraćrmo o temi koja je predmet savremene političke teorije. Takođe, ovo je šezdesetogodišnjica postojanja našeg Udruženja, tada Jugoslovenskog, u čijem osnivanju je učestvovao profesor Jovan Đorđević”, naglasio je on. Profesor Podunavac je najavio i formranje regionalne mreže asocijacija političkih nauka, koje bi trebalo da oduhvate ne samo prostor bivše Jugoslavije, već i širi region. „Obavili smo niz konsultacija sa kolegama, a do sledećeg septembra trebalo bi da budu završene pripreme za osnvačku konferenciju – inicijativno jezgro”, dodao je on.

Organizatori ovogodišnjeg Sabora politikologa su Udruženje za političke nauke i Fakultet političkih nauka, a finansijski je podržan od strane Fondacije za otvoreno društvo, Srbija i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.