15. sabor politikologa
GRAĐANI U DOBA DEZINFORMACIJA

Fakultet političkih nauka 25-6. septembra 2021. godine
Prijave do 1.8.2021. na adresu: politicke.nauke.srbije@gmail.com

15. Sabor politikologa odgovara na rastuću potrebu da se objasne politički i društveni procesi u kojima dominiraju dezinformacije i lažne vesti. Čini se da je dezinformisanje postalo jedan od glavnih metoda vladavine i stvaranja političkog uticaja, te da je danas više nego ikada potrebno obratiti pažnju na ove procese, institucije koje obezbeđuju odgovorno informisanje, kao i na mehanizme za rano upozoravanje na lažne vesti i dezinformacije.

U analizi ovih fenomena veliku ulogu ima akademska i stručna zajednica koja istraživanjima i javnom debatom treba da doprinese da se definišu politike i strategije borbe protiv dezinformisanja i sve veće manipulacije činjenicama ne samo u polju novinarstva i medija, već u čitavom društvu. Naučna zajednica ima i odgovornost da jasnije komunicira sa javnošću činjenice i pouzdane podatke do kojih se dolazi rigoroznim istraživanjima. 

Pozivamo stoga naučne radnike, nastavnike, istraživače, medijske analitičare, novinare i građanske aktiviste da nam se pridruže u pokušaju da objasnimo:
• Koje institucije je potrebno osnažiti ili izgraditi za suzbijanje dezinformacija;
• Kako na dezinformacije reaguju politički akteri – od političkih partija do političkih pokreta – a kako civilno društvo i obični građani;
• Šta je budućnost (dez)informacionog haosa u kome živimo.

* * *

Sabor politikologa održan je 26. i 27. septembra 2020. godine na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Program konferencije je organizovan paralelno na srpskom i engleskom jeziku.

Udruženje je u 2018. godini sa lokalnim partnerima u Nišu i Zaječaru organizovalo dve tribine pod nazivom „Konstitucionalizam i ustavni dizajn u demokratskoj recesiji”.
Članovi Udruženja su, sa lokalnim partnerima, promovisali sadržaj Sabora politikologa na tribinama u Kragujevcu, Zrenjaninu, Zaječaru, Užicu i Vrbasu krajem prošle godine.