Tribine u Novom Sadu i Kragujevcu

Udruženje za političke nauke Srbije je, u saradnji sa lokalnim partnerima, organizovalo tribine pod nazivom „Urušavanje ili slom demokratije“ u Novom Sadu i Kragujevcu krajem prošle i početkom ove godine. Pored promocije teme ovogodišnjeg Sabora politikologa, Udruženje je tako doprinelo javnoj raspravi o aktuelnim političkim trendovima u Srbiji i drugim balkanskim državama.

Prva tribina je održana 27. decembra 2016. godine u amfiteatru Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu, u saradnji sa Vojvođanskom politikološkom asocijacijom i Fakultetom za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić. Na tribini su govorili Milan Podunavac, predsednik Balkanskog udruženja za političke nauke, Duško Radosavljević, predsednik Vojvođanske politikološke asocijacije, i Nebojša Vladisavljević, predsednik UPNS. Zanimljivoj diskusiji o globalnim i regionalnim trendovima podrivanja demokratije prisustvovalo je više od 40 učesnika.

Druga tribina je održana u Domu omladine u Kragujevcu 24. januara 2017. godine u saradnji sa NVO Milenijum. Na tribini su govorili Milan Podunavac, Đorđe Pavićević i Nebojša Vladisavljević. Više prisutnih je aktivno učestvovalo u diskusiji posle uvodnih izlaganja, usredsređujući se na aktuelne trendove urušavanja demokratskih ustanova u Srbiji.