poziv

У последњој деценији, распламсавају се стари и избијају нови сукоби у европским државама. Спорови око економске и социјалне политике извиру из све дубљих социјалних и економских неједнакости и драматичних последица глобалне финансијске кризе. Сукоби око етничког и националног идентитета и националног самоопредељења, који почивају на наслеђу сукоба и/или насиља, обнављају се услед ерозије мањинских права, избегличке кризе и шире нестабилности на међународној сцени и у појединим регионима. Криза политичког представљања и политичка нестабилност подстакли су успон популизма широм континента али, у многим случајевима, и недемократске трендове, као што су урушавање медијских слобода, политичког такмичења и владавине права. С друге стране, многе групе захтевају реформе демократских процедура и алтернативне моделе одлучивања ради масовнијег учешћа грађана у политичком животу, праведније расподеле и веће епистемолошке и еколошке одговорности.

Удружење jе у 2018. години са локалним партнерима у Нишу и Зајечару организовало две трибине под називом „Конституционализам и уставни дизаjн у демократскоj рецесиjи”.
Сабор политиколога одржан jе 22. и 23. септембра 2018. године на Факултету политичких наука у Београду. Програм конференциjе jе организован паралелно на српском и енглеском jезику. Укупно jе организовано 15 панела, 8 на српском и 7 на енглеском jезику, и jедан округи сто (традиционални округли сто Балканског удружења за политичке науке) на енглеском jезику.
Naslovna strana zbornika 2018

Зборник радова са Сабора политиколога „Конституционализам и уставни дизаjн у демократскоj рецесиjи“, одржаног 22. и 23. септембра 2018. године, изашао је из штампе. Зборник можете преузети овде.